Napjainkra Magyarország középiskolai kollégiumai egyöntetűen szinte ugyanazzal a problémakörrel állnak szemben: megnövekedett óraszámok (napi nyolc-kilenc órája van egy középiskolai tanulónak), sok délutáni elfoglaltság (edzések, szakkörök, zeneiskola, stb…), melynek következtében a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (KNOAP) által előírt, heti 13 óra tanulószobát (szilencium) nagyon nehezen lehet ma egy kollégiumi tanulón számon kérni.

A jogszabály ad lehetőséget az egyéni mérlegelése, ezért döntött úgy a kollégium nevelőtestülete, hogy ezen változtatunk. Napi öt idősávban adunk lehetőséget a szilenciumok teljesítésére, így minden tanuló az egyéni, délutáni elfoglaltságaihoz tudja igazítani az iskolai felkészülését, a délutáni tanulás így nyomon követhető és nem marad el. Minden vasárnap éjfélig egy hétre előre kell megtervezni a tanulónak a délutáni elfoglaltságait és a tanulószobáit. Ezzel a módszerrel a tanuló akarva-akaratlanul is az egyéni élet vezetésére, felelősségére, a felnőtt életre (felsőoktatás, munka) nevelődik.

De mi legyen a motiválatlan tanulókkal? Motivációjukat a teljesítmény-mennyiség elve alapján kívántuk növelni. A tanulókat negyedévente tanulmányi eredményük alapján kategóriákba soroljuk, és ennek megfelelően kell a napi szilenciumokat letanulni. A négy egész alattiaknak napi hármat, a 4 és 4,5 közöttieknek napi kettőt, a 4,5 felettieknek napi egyet, az utóbbiak szobán is tanulhatnak. A kiváló kollégistáknak egyet sem kell (az intézményünknek van egy minősítő rendszere is).

A DigiKoli adminisztrációs rendszert a Covid-19 járványhullámok miatt, sajnos csak az idei tanévvel tudtuk bevezetni, így hosszútávú pedagógiai tapasztalatunk sajnos nincsen. Azonban a negyedéves kategóriaváltásnál érezhető volt a szorgalmasabb hozzáállás a tanuláshoz, hátha sikerül kategóriát váltani, vagy esetleg nem kiesni egy jó kategóriából. Az egyéni élet vezetésére való nevelés is jó irányba halad, nagyon sok kollégista „ostromolta” egyénileg a gimnáziumi szaktanárokat, hogy javítani szeretne.

Bonyhád, 2021.12.01

Keszthelyi Zsolt, Kollégiumvezető